Ligus, Magdalena. " Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce – badanie stałości preferencji w czasie" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 1(85) (30 maj 2017)