Ligus, M. (2017). Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce – badanie stałości preferencji w czasie. Optimum. Economic Studies, (1(85)), 143-154. Źródło: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/27