Żukowski, Piotr. " Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 2(92) (1 październik 2018)