Żukowski, P. (2018). Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii. Optimum. Economic Studies, (2(92)), 177-190. doi:10.15290/oes.2018.02.92.14