Sołtyk, Piotr. " Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego – wstępne wyniki badań ankietowych" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 2(92) (1 październik 2018)