Sołtyk, P. (2018). Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego – wstępne wyniki badań ankietowych. Optimum. Economic Studies, (2(92)), 123-137. doi:10.15290/oes.2018.02.92.10