Krzemińska, A. (2018). Znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie gmin i miast na prawach powiatu na przykładzie województwa wielkopolskiego i lubelskiego. Optimum. Economic Studies, (2(92)), 61-73. doi:10.15290/oes.2018.02.92.06