Słabińska, E. (2019). Ewolucja działań publicznych służb zatrudnienia w latach 1918-1939 i 1944-1949. Zarys problematyki. Optimum. Economic Studies, (2(96)), 95-109. doi:10.15290/oes.2019.02.96.07