Pysz, Piotr, Jurczuk, Anna, ORAZ Moszyński, Michał. " Ordoliberalizm a dynamika społeczno-gospodarcza" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 2(96) (2 kwiecień 2019)