Pysz, P., Jurczuk, A., & Moszyński, M. (2019). Ordoliberalizm a dynamika społeczno-gospodarcza. Optimum. Economic Studies, (2(96)), 3-17. doi:10.15290/oes.2019.02.96.01