Danowska-Prokop, Barbara. " Ubezpieczenia brackie i ich funkcjonowanie na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 2(96) (2 kwiecień 2019)