Merta-Staszczak, Adriana. " Rozwiązania instytucjonalne w gospodarowaniu nieruchomościami zabytkowymi na Dolnym Śląsku od 1945 r. do 2018 r." Optimum. Economic Studies [Online], Numer 2(96) (2 kwiecień 2019)