Merta-Staszczak, A. (2019). Rozwiązania instytucjonalne w gospodarowaniu nieruchomościami zabytkowymi na Dolnym Śląsku od 1945 r. do 2018 r.. Optimum. Economic Studies, (2(96)), 69-81. doi:10.15290/oes.2019.02.96.05