Krukowski, Krzysztof. " Cechy kultury organizacyjnej na różnych poziomach dojrzałości procesowej wybranych urzędów miast" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 1(91) (1 sierpień 2018)