Krukowski, K. (2018). Cechy kultury organizacyjnej na różnych poziomach dojrzałości procesowej wybranych urzędów miast. Optimum. Economic Studies, (1(91)), 114-125. doi:10.15290/oes.2018.01.91.08