Logowanie lub Zarejestruj aby wysłać nowe zgłoszenie.

Checklista przygotowania zgłoszenia

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Rozmiar artykułu nie powinien przekraczać jednego arkusza wydawcy (około 40 000 znaków lub 20 stron maszynopisu), a streszczenie nie powinno być dłuższe niż 0,5 strony.
  • Ryciny i tabele powinny być dostarczane w wersji elektronicznej, najlepiej nie cieniowanej.
  • W przypadku artykułów współautorskich należy podać informacje o konkretnym wkładzie każdego autora.

Wymagania redakcyjne

Zanim zgłosisz artykuł zapoznaj się z:

Do autorów

Recenzowanie

Zasady etyczne