Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Rozmiar artykułu nie powinien przekraczać 30 000 znaków a streszczenie nie powinno być dłuższe niż 0,5 strony. Streszczenie przygotowane zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w szablonie wydawniczym (na stronie głównej czasopisma w panelu bocznym: Ważne informacje do Autorów)
  • Ryciny i tabele powinny być dostarczane w wersji elektronicznej, najlepiej nie cieniowanej.
  • W przypadku artykułów współautorskich należy podać informacje o konkretnym wkładzie każdego autora.

Wytyczne dla autorów

Zanim zgłosisz artykuł zapoznaj się z:

Do autorów

Recenzowanie

Zasady etyczne