Adres redakcji:
Redakcja Czasopisma Optimum. Economic Studies
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Warszawska 63,
15-062 Białystok

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Marii Składowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

Główna osoba do kontaktu

Kinga Karpińska
Sekretarz redakcji
Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
Tel. +48 85 745 77 26

Wsparcie techniczne

Tomasz Poskrobko