Adres redakcji:
Redakcja Czasopisma Optimum. Economic Studies
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Warszawska 63,
15-062 Białystok
tel. +48 85 745 77 26; +48 85 745 77 11
e-mail: optimum@uwb.edu.pl

Adres wydawnictwa:
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 7457120; +48 85 7457059
fax (85) 7457073
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
www: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Kinga Karpińska
Sekretarz redakcji
Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
Tel. +48 85 745 77 26

Wsparcie techniczne

Tomasz Poskrobko
Tel. +48 85 745 77 11