To czasopismo korzysta z systemu Open Journal Systems 3.0.2.0, który jest otwartym oprogramowaniem zarządzania i publikacji czasopisma rozwijanym, wspieranym i otwarcie dystrybuowanym przez Public Knowledge Project opartym na GNU General Public License.

OJS Editorial and Publishing Process