Czasopismo uzyskało 10 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r.

Czasopismo jest indeksowane przez:

Wszystkie artykuły publikowane w Optimum.Economic studies są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które są opisane w zakładce „Recenzowanie”.

Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.

ISSN: 1506-7637

Czasopismo Optimum.Economic studies realizuje projekt pt. Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne - zadanie finansowane w ramach umowy nr 548/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Czasopismo Optimum.Economic studies w okresie 01.06.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt pt. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

logo NMISW