Aktualny numer

Nr 2(92) (2018)

Publikacja współfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach zadania Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017.

 MNiSW

Opublikowane: 2018-10-01

Studia i rozprawy

Wyświetl wszystkie numery