Lista recenzentów

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2012

dr Krzysztof Arcimowicz • dr hab. Ryszard Brol • dr hab. Filip Chybalski • dr Maciej Cieślukowski, dr Mirosława Cywoniuk, dr hab. Stanisław Czaja, prof. PWSZ • dr hab. Zdzisław Czajka, prof. UwB  • dr Katarzyna Dębkowska • prof. dr hab. inż. Ewa Drabik  • dr Mariusz Dybał  • dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB • prof. dr hab. Teresa Famulska  • prof. dr hab. Małgorzata Fuszera  • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG  • dr Dorota Głogosz  • dr Joanna Godlewska  • prof. dr. med. Ursula Gresser  • dr Ewa Gruszewska  • prof. dr hab. Beata Guziejewska  • dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. UEP  • prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński • dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG  • dr Joanna Jończyk  • dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Kra­kowska, prof. AFM  • prof. dr hab. Janusz Kaliński  • dr Magdalena Knapińska  • dr Andrzej Karpio  • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB  • dr Jaroslaw Kilon • dr Grażyna Klamecka-Roszkowska  • prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski • dr hab. Mestwin Stanisław Kostka, prof. WSFiZ • dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB  • dr hab. Barbara Kryk,  prof. US • dr Agnieszka Kuś • dr Małgorzata Lechwar  • dr. hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB • dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. UEP • dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM • dr Grażyna Michalczuk   • dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. UMCS • prof. dr hab. Henryk Mruk  • dr Joanna Olbryś  • dr Agnieszka Olechnicka  • dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska  • dr hab. Zbigniew Pastuszak • dr Katarzyna Perez  • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP  • dr Krzysztof Piech • dr Agnieszka Piekutowska • dr Dariusz Pieńkowski • dr hab. Edward Wiktor Piotrowski, prof. UwB • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB  • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB  • dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB  • prof. dr hab. Bazyli Poskrobko  • dr hab. Anna Rogut, prof. UŁ • dr Maciej Romanowski • dr Cecylia Sadowska-Snarska  • dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB  • dr Przemysław Skulski  • dr Halina Sobocka-Szczapa  • dr Grzegorz Szczodrowski  • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS  • dr hab. Roman Szul, prof. UW • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR • dr Jacek Tomaszewski  • dr hab. Zofia Tomczonek, prof. PB  • dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, prof. UEP • prof. dr hab. Jerzy Wilkin  • dr Ewa Bogacz-Wojtanowska  • dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US • prof. dr hab. Jan Zarzecki • prof. dr hab. Anna Zorska  • dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG •

 

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2013

dr Anna Adamus-Matuszyńska • dr Łukasz Arendt • prof. nadzw. dr hab. Woj-ciech Bieńkowski • dr Ewa Bogacz-Wojtanowska • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB • dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB • dr Marcin Brol • prof. dr hab. Krystyna Brzozowska • prof. zw. dr hab. Marek Bugdol • dr hab. Robert Cibo-rowski, prof. UwB • prof. dr hab. Stanisław Czaja • dr Zdzisław Czaja •

dr hab. Zdzisław Czajka • dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH • prof. dr hab. Anna Dąbrowska • dr Katarzyna Dębkowska • dr Renata Dylkiewicz • prof. dr hab. inż. Małgorzata Gablota • dr Anna Gardocka-Jałowiec • dr hab. Beata Glinka, prof. UW  • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB • dr Wal-demar Gostomczyk • dr hab. Marianna Greta, prof. PŁ • dr Anna Grześ • dr inż. Sławomira Hajduk • dr Joanna Jończyk • dr Aneta Kargol-Wasiluk • dr Andrzej Karpio • prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski • dr Magdalena Klimczuk-Kochańska •  prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz • dr inż. Artur Kożuch • prof. dr hab. Babara Kożuch • dr hab. Barbara Kryk, prof. US • dr Leszek Kucharski • dr Iwona Kukulak-Dolata • dr inż. Małgorzata Lechwar • dr Dariusz Łaguna • dr Izabela Łucjan • dr hab. Teresa Łuczka, prof. PWSZ • dr Monika Maksim • dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB • dr Barbara Mazur  • dr Małgorzata Mikita • dr Ewa Mińska-Struzik • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. UŁ • dr Katarzyna Nagle • dr hab. inż. Aleksander Noworól, prof. UEK • dr Joanna Olbryś • dr hab.  Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM • dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ • dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW • dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki • dr Agnieszka Piekutowska • dr hab. Barbara Piontek, prof. WSB • dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB • prof. zw. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • dr Bogumiła Powichrowska  • dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UEW • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB • dr Ewa Rollnik-Sadowska • dr Wiktor Rutkowski • dr Łukasz Sienkiewicz • dr hab. inż. Anna Skórska •  dr Halina Sobocka-Szczapa • prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski • prof. nadzw. dr hab. Edward Stawasz • prof. zw. dr hab. Marian Strużycki • prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit • dr Anita Szymańska • prof. dr hab. Zofia Tomczonek • dr Monika Wakuła • dr hab. Artur Walasik, prof. UEK • dr Katarzyna Walkowiak-Markiewicz • dr Jarosław Wąsowicz • prof. zw. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak • prof. dr hab. Jerzy Wilkin • prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski • dr Monika Wojdyło-Preisner • dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK • dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PŚ • dr Krystyna Zimnoch

 

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2014

dr hab. A. Alińska, prof. SGH • dr hab. M. Aluchna, prof. SGH • dr Ł. Arendt • dr hab. M. Balcerowicz-Szkutnik, prof. UEK • dr hab. M. Bednarski, prof. UW • dr J. Bednarz • prof. nadzw. dr hab. W. Bieńkowski • dr hab. P. Błędowski, prof. SGH • dr hab. A. Bołtromiuk, prof. UwB • prof. dr hab. J. Bossak • dr E. Broniewicz • dr P. Bryła • dr K. Bryka-Kita • prof. dr hab. K. Brzozowska • dr hab. Jacek Buko, prof. US • dr G. Bukowska • dr hab. M. Burchard-Dziubińska, prof. UŁ • dr hab. R. W. Ciborowski, prof. UwB • dr hab. F. Chybalski, prof. PŁ • dr hab. W. Czyżowicz, prof. SGH • dr M. Dacko • dr K. Dębkowska • dr G. Dobrzański • dr hab. T. Dołęgowski, prof. SGH • dr hab. J. Działo, prof. UŁ • dr hab. R. Dziemianowicz, prof. UwB • dr J. Dzionek-Kozłowska • prof. dr hab. J. Famielec • dr hab. W. Florek, prof. UAM • dr M. Gasińska • dr K. Giordano • dr Ł. Goczek  • dr W. Gostomczyk • dr hab. E. Go-stomski, prof. UG • dr G. Górecka • dr hab. A. Graczyk, prof. UEW • prof. dr hab. Marianna Greta • dr hab. A. Harasimowicz, prof. UW • prof. zw. dr hab. K. Heffner • dr P. Jamróz • dr hab. M. Jastrzębska, prof. UG • prof. dr hab. M. Jerzemowska • dr K. Karpio • dr M. Karwiński • dr J. Kilon • dr K. Klimczak • prof. dr hab. M. Kłodziński • dr B. Kołaczek • dr A. Kopczuk • prof., dr hab. B. Kryk, prof. US • dr K. Kublik, prof. PWSIiP • dr L. Kucharski • dr K. Kociszewski  • dr hab. W. Koczur, prof. UEK • dr M. Konopczyński • dr hab. B. Kołosowska, prof. UMK • prof. zw. dr hab. inż. D. Korenik • dr J. M. Kowalski • dr hab. M. Kozak, prof. UW • prof. dr hab. inż. D. Kuchta • prof. dr hab. W. Kwaśnicki • dr I. Laskowska • prof. zw. dr hab. E. Lorek • dr M. Lubiński • dr hab. inż. P. Łebkowski, prof. AGH • dr I. Majchrzak • dr hab. E. Maluszyńska, prof. UEP • dr E. Marcinkiewicz • dr J. Mar-cinkiewicz  • dr M. Marzec • dr hab. R. Matera, prof. UŁ • dr B. Mazur  • dr E. Miodu-chowska-Jaroszewicz • dr K. Mitręga-Niestrój • dr hab. J. M. Moczydłowska, prof. Ucz.Ł • dr inż. G. Niewęgłowska • dr hab. A. Nowakowska, prof. UŁ. • dr I. Nurzyńska • dr J. Oczki • dr J. Olbryś • dr hab. W. Otto, prof. UW • prof. dr hab. J. Otto • dr hab. S. Pangsy-Kania, prof. UG • dr hab. A. Papuziński, prof. UKW • dr hab. J. Paszkowski, prof. PB • dr hab. M. Perkowski, prof. UwB • dr hab. K. Piasecki, prof. UEP • dr J. Piecuch • prof. dr hab. E. Piotrowski • prof. dr hab. B. Poskrobko • dr B. Prusak • dr I. Pszczółka • dr B. Radzka • dr E. Rollnik-Sadowska • dr hab. A. Sadowski, prof. UwB • dr B. Samoraj-Charitonow • dr Ł. Sienkiewicz • dr hab. A. Skowronek-Mielczarek, prof. SGH • dr H. Sobocka-Szczapa • prof. zw. dr hab. J. Sokołowski • prof. dr hab. A. Stabryła • dr hab. J. Szambelańczyk, prof. UEP • prof. zw. dr hab. M. Szczepański • dr hab. B. Szopa, prof. UJ • prof. nadzw. dr hab. A. Szplit • dr A. Szymańska • dr hab. J. Śleszyński, prof. UW • dr hab.  Bogdan Ślusarz, prof. UZ • dr E. Tokajuk • dr J. Tomaszewski  • prof. dr hab. Z. Tomczonek • prof. zw. dr hab. H. Towarnicka • dr R. Tuzimek • dr J. Wąsowicz • prof. dr hab. D. Wędzki • prof. dr hab. A. Wiatrak • dr hab. A. Wiśniewski, prof. UG • dr hab. J. Witek, prof. US • prof. zw. dr hab. H. J. Wnorowski • dr R. Wojciechowska • dr hab. J. Wołkonowski • dr M.E. Za-lewska • dr hab. W. Załuski, prof. UJ • dr A. Zaremba • dr K. Zawadzki • dr hab. M. Zieliński, prof. PŚ • dr K. Zimnoch • dr M. Zwolińska-Ligaj • prof. zw. dr hab. K. Żukrowska • prof. dr hab. T. Żylicz

 

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2015

dr hab. K. Andruszkiewicz, prof. UTP • dr A. Bagieńska • dr A. Balcerzak • dr M. Bąk • prof. dr hab. M. Bednarski • dr hab. T. Bernat, prof. US • dr hab. W. Bieńkowski, prof. UŁ • dr hab. E. Bogacz-Wojtanowska • dr hab. J. Bossak, prof. SGH •  dr hab. F. Bylok, prof. PCz. • dr hab. J. Chumiński, prof. UE • dr hab. P. Churski, prof. UAM • dr hab. R. Ciborowski, prof. UwB • dr J. Cichy • dr hab. W. Ciechomski, prof. UEP • dr E. Cieślik • dr hab. M. Cieślukowski • prof. dr hab. S. Czaja • dr hab. Z. Czajka, prof. IPiSS • dr I. Z. Czaplicka-Kozłowska • dr A. Czarczyńska • dr K. Czerewacz-Filipowicz • dr M. Czerwonka • dr hab. W. Czyżowicz, prof. SGH • dr inż. M. Dacko • dr D. Danilewicz • prof. dr hab. A. Dąbrowska • dr K. Dębkowska • dr S. Dołzbłasz • dr M. Drygas • dr A. Dyhdalewicz • dr hab. M. Dylewski, prof. WSB • dr hab. J. Działo, prof. UŁ • dr hab. E. Dziedzic, prof. SGH • prof. dr hab. T. Famulska • prof. dr hab. B. Filipiak • prof. dr hab. J. Godłów-Legiędź, • dr hab. M. Golecki, prof. UŁ • dr hab. U. Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB •  dr hab. E. Gostomski, prof. UG • dr D. Górecka • dr hab. R. Grzeszczak, prof. UW • dr hab. Ł. Hardt, prof. UW • prof. dr hab. M. Iwanicz-Drozdowska • prof. dr hab. K. Jajuga • dr M. Jankowska • dr hab. W. Jarecki • dr A. Jędruchniewicz •  prof. dr hab. R. Jończy • dr hab. M. Juchniewicz, prof. UWM • prof. dr hab. Juozas Lakis • dr A. Karpio • prof. dr hab. J. Karwowski • dr hab. R. Kata, prof. UR •  dr J. Kilon • prof. dr hab. M. Klamut • dr hab. P. Krajewski, prof. UŁ • dr D. Kruczyńska • prof. dr hab. E. Kryńska • dr B. Lepczyński • dr hab. C. Leszczyńska •  prof. dr hab. W. Łuczka • dr hab. W. Łuczyński, prof. UEP • prof. dr hab. E. Majewski • dr M. Malawski • dr hab. B. Mazur, prof. PB • dr K. Metelska-Szaniawska • dr B. Michalski • dr hab. G. Michalski • dr hab. D. Milczarek-Andrzejewska, prof. PAN • dr hab. D. Miłaszewicz, prof. US • dr E. Mioduchowska-Jaroszewicz • dr J. Mioduszewski • dr hab. A. Miszczuk, prof. UW • dr hab. M. Miszewski, prof. UEK • dr hab. T. Miziołek • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB •  dr hab. M. Mroziewski, prof. UWM • dr B. Nadolna • prof. dr hab. E. Niedzielski • dr B. Nosecka • dr hab. J. F. Nowak, prof. UEP • prof. dr hab. E. Okoń-Horodyńska • dr hab. J. Olbryś • dr hab. A. Olechnicka • dr hab. Ewa Anna PancerCybulska, prof. UE • dr P. Panfil • dr P. Pasierbiak • prof. dr hab. L. Patrzałek • prof. dr hab. K. Piasecki • dr A. Piekutowska • dr hab. A. Przybyłowski •  dr I. Pszczółka • dr E. Rollnik-Sadowska • dr hab. Z. Rykiel, prof. UR • dr J. Sasak • dr L. Sidorowicz • dr A. Skórska • prof. dr hab. K. Surówka • dr inż. K. Szara • dr J. Szafran • dr I. Szczepaniak • dr hab. J. Szołno-Koguc, prof. UMCS • dr hab. M Szopa, prof. UŚ • dr hab. A. Szplit, prof. UJK • dr hab. J. Szwacka-Mokrzycka. prof. SGGW • dr hab. E. Szymańska, prof. PB • dr A. Tomanek • dr M. Urbaniec •  dr hab. K. Wach, prof. UEK • dr hab. T. Wachowicz, prof UEK • dr K. Waliszewski • prof. dr hab. J. Wilkin • dr hab. J. Wiśniewska, prof. US • dr hab. K. Włodarczyk • dr hab. R. Włodarczyk, prof. UEK • dr M. Wojarska • dr hab. E. Wojnicka-Sycz, prof. UG • dr M. Wojdyło-Preisner • dr I. Zabielska • dr E. Zalesko • prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka • dr inż. E. Zysk • dr D. Żebrowska-Suchodolska • prof. dr hab. T. Żylicz

Script logo