Kontakt

Adres redakcji:

Redakcja Czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

optimum@uwb.edu.pl

 

Adres wydawnictwa:

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Marii Składowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

Script logo