rss search

O czasopiśmie

line

Also available in: angielski

Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne jest wydawane od początku roku 1998. Jest pismem służącym do dokumentowania dorobku naukowego oraz do wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego. Intencją redakcji jest stworzenie pluralistycznego forum dyskusyjnego nad problemami ekonomicznymi.

Optimum. Studia Ekonomiczne jest czasopismem ogólnopolskim, w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z kraju i ze świata. Publikowane są artykuły, raporty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa  Artykuły opublikowane są dostępne w wersji on-line na stronie internetowej czasopisma. Wersja papierowa czasopisma jest tożsama z wersją on-line.

Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Studia Ekonomiczne są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które są opisane w zakładce „Recenzowanie”.

Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.

Czasopismo jest indeksowane przez:

Czasopismo uzyskało 10 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r.

Redaktor Naczelny:

 • dr. hab Ewa Roszkowska, prof. UwB

Redaktorzy tematyczni:

 • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB – polityka rozwoju obszarów wiejskich
 • dr hab. Anna Chmielak, prof. UwB – polityka  gospodarcza i społeczna
 • dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB – ekonomia międzynarodowa
 • dr hab. Ewa Gruszewska – mikroekonomia, teoria ekonomii
 • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB – ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • dr hab. Grażyna Michalczuk – finanse i rachunkowość
 • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – zarządzanie
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – ekonomika i finanse sektora publicznego
 • dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB – polityka strukturalna i regionalna

Redaktor statystyczny:

 • dr Jacek Marcinkiewicz

Sekretarz Redakcji:

 • dr Dorota Roszkowska
 • dr Paweł Jamróz
 • dr inż. Tomasz Poskrobko

Sekretarz administracyjny:

 • mgr Kinga Kozłowska

 

Rada Programowa:

 • Thomas Apolte (Uniwersytet w Munster)
 • Sylke Behrends  (Fachhochschule Wilhemshafen)
 • Tom S. Burns (Uniwersytet w Uppsali)
 • Andrzej Franciszek Bocian (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Marek Degórski (Polska Akademia Nauk)
 • Wojciech Florkowski (The University of Georgia)
 • Jose Manuel Lopes da Fonseca (Nova School of Business and Economics, Lisbon)
 • Marina Karpicką (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały)
 • Andriej Krisowatyj (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina)
 • Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski)
 • Siarhej Lukin (Uniwersytet Państwowy w Mińsku)
 • Norbert Meiners (Fachhochschule fur Wirtschaft und Technik, Vechta, Diepholz, Oldenburg)
 • Kazimierz Meredyk (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Marek Michalski (Universidas Rey Juan Garlos, Madrit)
 • Bazyli Poskrobko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Piotr Pysz (Fachhochschule fur Wirtschaft und Technik, Vechta, Diepholz, Oldenburg)
 • Danuta Strahl (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Olgierd Swiatkiewicz (Escola Superior de Tecnologia de Setubal)
 • Istvan Takacs (Szent Istvan University, Godollo)
 • Irina Tsvigun (Baikal National University of Economics and Law)
 • Jerzy Wilkin (Polska Akademia Nauk)
 • Henryk Wnorowski (Uniwersytet w Białymstoku)